NAŠE NABÍDKA

Trénink manažerských dovedností

Jedno nebo dvoudenní praktický nácvik prodejního koučinku spojený s pohybem v přírodě. Je určen především manažerům  s ohledem na jejich kompetence při řízení výkonu svěřené obchodní jednotky.


Koučink ve sportu a v manažerské praxi •Paralely a odlišnosti. •Proč vůbec koučovat a být se svými lidmi? •Důležitost koučování výkonu a kvality.   

Manažerské nástroje a jejich použití •Co znám a využívám? •Jakou mám osobní (opakovanou) zkušenost? •Hlavní nástroje manažera pro efektivní řízení obchodního výkonu. 

Nácvik techniky Nordic Walking •Praktické propojení teorie s praxí. •Nácvik chůze s holemi •Technika do kopce, z kopce •Nejčastější problémy při nácviku NW •Role kouče (instruktora) v terénu.

Analýza týmů - koučovací plány • •Kde cítím problém, kde mám rezervy... •Co s tím mohu dělat? •Kdo, nebo co mi může pomoci? •Co udělám pro tým, pro jednotlivce, pro sebe?  


Trénink obchodních dovedností


Podávání výkonu ve sportu a v obchodní organizaci •Paralely a odlišnosti. •Talent vs. získané dovednosti •Příprava, vlastní akce, následné kroky, hodnocení. •Důležitost správné regenerace pro zvyšování výkonu.   

Nástroje obchodníka a jejich využití •Co znám a používám? •Jakou mám osobní (opakovanou) zkušenost •Hlavní nástroje obchodníka pro splnění osobních cílů.   

Nácvik techniky Nordic Walking •Praktické propojení teorie s praxí. •Nácvik chůze s holemi •Technika do kopce, z kopce •Animační cvičení •Nejčastější problémy při nácviku NW •Význam kouče (instruktora) v terénu.   

Obchodníci alfou a omegou úspěšného byznysu •Kde cítím problém, kde mám rezervy•Co s tím mohu dělat? •Kdo, co mi může pomoci? •Co chci udělat pro sebe, pro klienty, pro manažera? 

Kurzy na cestě                                        

Teambuidingový program pro manažery a obchodníky a pracovníky obchodní podpory, spojený s výukou a praktickým nácvikem techniky Nordic Walking. Je určen ideálně účastníkům homogeních týmů, útvarů, nebo poboček, příp. stejných regionů.

Program je zaměřen na zlepšení komunikace a zvýšování výkonu v týmovém prostředí a v neposlední řadě učí účastníky kurzu důležitosti správné regenerace pro zvládání vlastních a týmových cílů.

Propojením venkovních aktivit Nordic Walking s výstupy z workshopů na téma principy změny a dosahování cílů, získává absolvent kurzu nástroje pro udržení vlastní životní a pracovní rovnováhy.